Quảng Ngãi chấp thuận đầu tư khu dân cư Đồng Trảy và Đồng Trổi

Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Đồng Trảy và Đồng Trổi với tổng vốn đầu tư hơn 117 tỷ đồng.

Dự án khu dân cư Đồng Trảy và Đồng Trổi có tổng diện tích 45.100 m2 gồm vốn góp (chủ sở hữu) của nhà đầu tư dự kiến chiếm tỷ lệ ít nhất 20%, còn lại 80% là vốn huy động (vay từ Ngân hàng thương mại); thời gian thực hiện 3,5 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được lựa chọn theo quy định.

Trong tổng diện tích dự án (45.100m2), phần diện tích khu dân cư Đồng Trảy trên 34.740 m2, gồm đất ở khoảng 17.825 m2, trong đó đất xây dựng nhà ở thương mại 990m2, với 8 căn nhà ở 3 tầng; đất ở liên kế 16.835m2, với 148 lô đất; còn lại là diện tích đất cây xanh và  công trình hạ tầng kỹ thuật.

Phần diện tích khoảng 10.384m2, gồm đất ở 4.336 m2, trong đó đất xây dựng nhà ở thương mại 743 m2, với 7 căn nhà ở 3 tầng; đất ở liên kế 3.592m2, với 31 lô đất; còn lại là đất cây xanh công trình hạ tầng kỹ thuật.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc cho phép triển khai dự án khu dân cư Đồng Trảy và Đồng Trổi, nhằm xây dựng 1 khu dân cư văn minh, hiện đại và đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội gắn với cảnh quanh xung quanh phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Khi hoàn thành, dự án sẽ từng bước giải quyết nhu cầu nhà, đất ở cho người dân trên địa bàn huyện Trà Bồng; góp phần chỉnh trang và tạo diện mạo mới cho đô thị; cải thiện chất lượng và môi trường sống của người dân nơi đây, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

0898 39 39 89
Liên hệ