Kon Tum quy hoạch mới Khu du lịch Măng Đen 90.152 ha trở thành khu du lịch sinh thái mang tầm quốc gia

HĐND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045.

Theo đó, quy hoạch Khu du lịch Măng Đen có diện tích nghiên cứu khoảng 90.152 ha, bao gồm diện tích tự nhiên của thị trấn Măng Đen và 5 xã Măng Bút, Đăk Tăng, Măng Cành, Hiếu, Pờ Ê, huyện Kon Plông.

Việc quy hoạch nhằm phát triển Khu du lịch Măng Đen trở thành khu du lịch sinh thái mang tầm quốc gia, trở thành điểm đến hấp dẫn, có thương hiệu của khu vực Tây Nguyên, trong nước và quốc tế.

Đồng thời phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế chuyên nghiệp, giàu bản sắc, có sức cạnh tranh cao, kết nối và thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác cùng phát triển, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội huyện Kon Plông nói riêng và của tỉnh Kon Tum nói chung.

Bên cạnh đó, phát triển Khu du lịch Măng Đen nhằm thúc đẩy khai thác các lợi thế độc đáo về điều kiện khí hậu, cảnh quan tự nhiên và nét đẹp văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc của địa phương; đảm bảo phát triển bền vững, đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai;…

HĐND tỉnh Kon Tum giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045 theo quy định.

UBND tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc lập đồ án quy hoạch sau khi nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

DỰ ÁN KHU VỰC TÂY NGUYÊN