Kon Tum: Phê duyệt quy hoạch khu du lịch Măng Đen hơn 90.000ha

Theo quyết định của Phó Thủ tướng, dự kiến đến năm 2045, khu du lịch Măng Đen trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa tầm cỡ quốc gia và khu vực, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa kỳ quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045.

Theo đó, phạm vi, ranh giới và diện tích nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm tổng diện tích tự nhiên của Thị trấn Măng Đen và 5 xã: Măng Bút, Đăk Tăng, Măng Cành, Hiếu và Pờ Ê, Huyện Kon Plông. Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch Khu du lịch Măng Đen khoảng 90.152 ha.

Trong đó, khu vực khu dân dụng, ngoài dân dụng thực hiện đối với phần diện tích không có rừng tự nhiên khoảng 19.148 ha. Đối với phần diện tích rừng tự nhiên khoảng 71.004 ha được quy hoạch khai thác hoạt động du lịch

Mục tiêu quy hoạch nhằm phát triển Khu du lịch Măng Đen thành điểm đến hấp dẫn của vùng Tây Nguyên với các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học và văn hóa truyền thống; phát triển Khu du lịch Măng Đen đạt các tiêu chí và được công nhận Khu du lịch quốc gia trước năm 2045.

Đồng thời, phát triển Khu du lịch Măng Đen trở thành một trong những động lực phát triển du lịch cả nước. Phấn đấu đến năm 2045, Khu du lịch Măng Đen trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa tầm cỡ quốc gia và khu vực, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực.

0898 39 39 89
Liên hệ