Khu đô thị mới Đông Văn Sơn – Bắc Bình Sơn

UBND tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu đô thị Đông Văn Sơn-Bắc Bình Sơn, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm và thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

– Mục tiêu đầu tư:

+ Xây dựng một khu dân cư mới với tính chất là khu dân cư tái định cư theo các tiêu chí đô thị loại II, tạo được quỹ nhà ở cho nhân dân và ổn định đời sống nhân dân trong khu vực;

+ Cung cấp một không gian đô thị với đầy đủ tiện ích của một khu đô thị mới.

Thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu đô thị Đông Văn Sơn-Bắc Bình Sơn đã được phê duyệt.

Thực hiện phù hợp theo tính chất, mục tiêu và định hướng phát triển theo quy hoạch phân khu Khu đô thị Đông Văn Sơn-Bắc Bình Sơn đã xác định.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, đề án phát triển đô thị trong tương lai, phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050.

– Điều kiện thuận lợi thực hiện dự án: 

Nằm gần khu trung tâm thành phố, tiếp giáp các trục đường chính (Yên Ninh, Trường Chinh, Nguyễn Thị Minh Khai) và xung quanh có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện.

– Diện tích, quy mô đầu tư, thông số kỹ thuật chủ yếu:

+ Đô thị loại II
+ Diện tích đất dự kiến: 201,8 ha

– Ưu đãi đầu tư: 

* Tiền sử dụng đất: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

* Thuế thu nhập doanh nghiệp: Mức thuế suất 17% trong thời hạn 10 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh; miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo. Thời gian tính miễn, giảm thuế được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

– Dự kiến tổng vốn đầu tư: 1.615 tỷ đồng

– Hình thức đầu tư: Trong nước hoặc liên doanh.

khu đô thị Đông Văn Sơn – Bắc Bình Sơn là Khu đô thị chất lượng cao, có khả năng đáp ứng nhu cầu lưu trú, sinh sống, phát triển và dịch vụ cho khu vực ven biển phía Đông Bắc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, thúc đẩy kinh tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và toàn tỉnh Ninh Thuận; đồng thời làm cơ sở cho công tác quản lý Nhà nước về xây dựng đô thị, khai thác quỹ đất hiệu quả, tạo lập các Khu đô thị bền vững, hài hòa với môi trường và phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

0898 39 39 89
Liên hệ