Khu Dịch vụ Đô thị và Dân cư Đông Bắc Ninh Hoà

Khu Dịch vụ Đô thị và Dân cư Đông Bắc Ninh Hoà

– Được xác định là khu dịch vụ đô thị và dân cư, là cầu nối giữa thị trấn Ninh Hoà hiện có với khu Kinh tế vịnh Vân Phong, thị trấn Vạn Giã. Để đáp ứng nhu cầu về đầu tư phát triển và tái định cư trong giai đoạn đầu cũng như khả năng kết nối với các khu vực có liên quan, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, cụ thể hoá Quy hoạch Khu kinh tế Vịnh Vân Phong cũng như Quy hoạch chung xây dựng đô thị Ninh Hòa đến năm 2020, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho việc lập các dự án cụ thể cũng như quản lý xây dựng trong khu vực, việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng là cần thiết.
– Địa điểm: các xã Ninh Thọ và Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
– Quy mô quy hoạch: 616,2ha.
Phân khu 16 là 1 trên tổng số 19 phân khu trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040.
Mục Tiêu: Là khu dân cư làng xóm hiện hữu, đô thị sinh thái ven biển.
Quy mô dân số ( Dự Kiến): Khoảng 30.000 người bao gồm khoảng 23.900 người dân số thường trú và quy đổi khoảng 6.100 người.

Được lập quy hoạch với diện tích đất liền khoảng 2.696 ha trong đó, khu vực dự kiến lấn biển khoảng 53 ha; vùng mặt nước biển khoảng 131 ha.

Có 19 phân khu trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Ngày 7.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu dịch vụ đô thị và dân cư Đông Bắc Ninh Hòa (Phân khu 16).

Phân khu 16 là 1 trên tổng số 19 phân khu trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu năm 2023.

Khu vực lập quy hoạch là toàn bộ diện tích phân khu 16 với tổng diện tích khoảng 2.827 ha thuộc xã Ninh Thọ, xã Ninh An và phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa.

Trong tổng diện tích này có khu vực đất liền khoảng 2.696 ha trong đó, khu vực dự kiến lấn biển khoảng 53 ha; vùng mặt nước biển khoảng 131 ha.

Tính chất khu vực lập quy hoạch sẽ là khu dân cư làng xóm hiện hữu, đô thị sinh thái ven biển. Với việc lập quy hoạch này, dự báo có khoảng 30.000 người bao gồm khoảng 23.900 người dân số thường trú và quy đổi khoảng 6.100 người.

Theo tỉnh Khánh Hòa, đối với những vấn đề chính cần giải quyết trong đồ án quy hoạch, địa phương sẽ cụ thể hóa các chỉ tiêu sử dụng đất, giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho khu vực quy hoạch phân khu theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đã được phê duyệt; khớp nối, cập nhật quy hoạch phân khu xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch nông thôn mới tại khu vực…

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, nhiệm vụ quy hoạch được duyệt là cơ sở để Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) theo quy định.

Tâm điểm Đầu tư

Dự án cùng Khu vực

0898 39 39 89
Liên hệ