Khu Dân Cư Đông Bắc Phước Hòa, Bình Định

Khu Dân Cư Đông Bắc Phước Hòa, Bình Định thuộc thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa

Từng bước thực hiện Đồ án quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Phước Hòa đạt chuẩn đô thị loại V, từ ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác, UBND huyện Tuy Phước đầu tư gần 33 tỷ đồng (trong đó chi phí xây lắp gần 26,5 tỷ đồng) xây dựng hạ tầng khu dân cư Đông Bắc xã Phước Hòa.

Khu dân cư có diện tích 9 ha, tại thôn Tùng Giản, gồm các hạng mục đầu tư: San nền đắp đất cấp phối đồi đầm chặt K58 với chiều cao đất đắp nền trung bình 2 m, xây dựng 8 tuyến giao thông nội bộ dài 1.947 m; hệ thống thoát nước…

Xem Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Đồ án:

Tải file PDF: Quy hoạch 1/500 Khu Dân Cư Đông Bắc 

0898 39 39 89
Liên hệ