Khu Chung cư đường Thanh Niên, Quy Nhơn – Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch1/500

Khu Chung cư đường Thanh Niên, Quy Nhơn – Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch1/500

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 29/05/2023 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chung cư thương mại dọc đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn với các nội dung chính như sau:

1. Tên đồ án:

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chung cư thương mại dọc đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn.

2. Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô quy hoạch:

Khu đất lập quy hoạch tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, có giới cận như sau:

 • Phía Đông Bắc giáp: Đường bê tông xi măng;
 • Phía Tây Nam giáp: Đường Thành Thái nối dài lộ giới 18m;
 • Phía Đông Nam giáp: Đường Thanh Niên lộ giới 16m;
 • Phía Tây Bắc giáp: Khu dân cư hiện trạng.

Tổng quy mô diện tích quy hoạch khoảng: 1.700 m2 (0,17ha).

3. Tính chất, chức năng và mục tiêu quy hoạch:

 • Quy hoạch xây dựng khu chung cư thương mại nhằm cụ thể hóa đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 12 Phường nội thành thành phố Quy Nhơn được duyệt.
 • Làm cơ sở để quản lý quy hoạch, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đất đai và các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật:

a) Quy mô dân số dự kiến:

1.200 người.

b) Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:

 • Diện tích khu đất: 1.700m2.
 • Mật độ xây dựng tối đa: 60%.
 • Hệ số sử dụng đất tối đa: 12 lần (đã bao gồm tầng hầm).
 • Số tầng nổi tối đa: 18 tầng.
 • Số tầng hầm tối đa: 02 tầng.
 • Tỷ lệ đất trồng cây xanh tối thiểu: 20% diện tích khu đất quy hoạch xây dựng khu chung cư.

c) Một số chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

Tuân thủ QCVN 01:2021/BXD, QCVN 07:2016/BXD và các Tiêu chuẩn có liên quan:

 • Phụ tải cấp điện sinh hoạt tối thiểu: 700W/người.
 • Chỉ tiêu cấp nước:
  + Cấp nước sinh hoạt tối thiểu: 130 lít/người/ngày.đêm.
  + Chỉ tiêu cấp nước tưới vườn hoa tối thiểu: 3 lít/m2/ngày đêm.
 • Chỉ tiêu bãi đỗ xe tối thiểu: 20m2 cho 100m2 diện tích sử dụng căn hộ chung cư (trong đó đảm bảo tối thiểu 6m2 chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ chung cư).
0898 39 39 89
Liên hệ