Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

 Quyết định 169/QÐ-UBND, Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, Ngày 03/02/2023.

Quyết định số:169/QĐ-UBND, về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất 2023 huyện Krông Năng

0898 39 39 89
Liên hệ