Kế hoạch đưa Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quốc tế

Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quy mô khu vực và trung tâm Fintech của quốc gia.

UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo trình HĐND thành phố về đề án xây dựng trung tâm tài chính quy mô khu vực. Nội dung này nhằm chuẩn bị cho kỳ họp HĐND thành phố diễn ra vào giữa tháng 12.

Mô hình trung tâm tài chính Đà Nẵng gồm 3 cấu phần, như trung tâm tài chính offshore. Đây là nơi tập trung thu hút các nhà đầu tư quốc tế để thành lập các định chế tài chính, tổ chức thị trường cung cấp các dịch vụ offshore tài chính mang tính tích hợp dịch vụ trên thị trường tiền tệ và thị trường vốn trong nước và khu vực.

Trung tâm Fintech ứng dụng công nghệ trong cung cấp dịch vụ tài chính theo cơ chế cấp phép đặc thù của trung tâm tài chính, kết nối dịch vụ fintech và tài trợ các startup trong các lĩnh vực kinh doanh khác.

Ngoài ra còn có các hoạt động phụ trợ phục vụ cho hoạt động tài chính trong trung tâm cùng các dịch vụ tiện ích khác.

UBND TP Đà Nẵng đưa ra lộ trình xây dựng theo 4 giai đoạn. Năm 2022-2023, thành phố sẽ hoàn thiện đề án và trình Chính phủ phê duyệt, Bộ Chính trị và Quốc hội ban hành nghị quyết.

Giai đoạn 2023-2024, thành phố lựa chọn nhà đầu tư, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và đề xuất cơ chế thành lập Hội đồng phát triển trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Giai đoạn 2024-2030, tập trung hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng cứng như văn phòng, khu phức hợp… và hạ tầng mềm như hạ tầng tài chính, công nghệ thông tin…. Cùng với đó, thành phố tiến hành thu hút các định chế tài chính quốc tế và các nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng trên thế giới.

Sau năm 2030, thành phố sẽ chuyển đổi mô hình trung tâm tài chính để cung cấp các dịch vụ tài chính trong nước và một số quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, hướng đến trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực và trung tâm Fintech của quốc gia khu vực vào năm 2045.

Trong báo cáo này, UBND TP Đà Nẵng đề xuất 11 cơ chế chính sách, ưu đãi đặc thù và chia thành 5 nhóm vấn đề. Về cơ chế khuyến khích, thành phố sẽ ưu đãi đối với nhà đầu tư chiến lược đầu tư xây dựng và phát triển trung tâm tài chính tại Đà Nẵng; ưu đãi dành cho tổ chức kinh tế thành lập trong trung tâm tài chính và ưu đãi về thuế.

Về thị trường tài chính, thành phố sẽ có chính sách phát triển thị trường vốn, có cơ chế huy động vốn của các tổ chức trong nước. Ngân hàng sẽ khuyến khích các tổ chức tín dụng thành lập chi nhánh riêng, cung cấp dịch vụ ngoại hối cho người không cư trú và các tổ chức kinh tế tại các trung tâm tài chính khác; chính sách ngoại hối; chính sách phát triển công nghệ tài chính (Fintech)….

0898 39 39 89
Liên hệ