Dự Án Khu Đô Thị Mới Đầm Cà Ná

Dự Án Khu Đô Thị Mới Đầm Cà Ná:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná, tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 549/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 và Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ bề năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná, với các thông tin như sau:

1. Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:
1.1. Mục tiêu đầu tư: Hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo lập một Khu đô thị mới hiện đại phát triển hạ tầng đồng bộ kết nối với khu dân cư hiện hữu tại xã Phước Diêm; giải quyết tốt về nhu cầu nhà ở của các tầng lớp nhân dân với tiêu chuẩn môi trường sống cao trong khu đô thị, góp phần giãn dân trên địa bàn huyện Thuận Nam, nhất là xã Cà Ná và xã Phước Diêm vào khu dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná. Hỗ trợ chức năng, dịch vụ cho khu Cảng biển tổng hợp Cà Ná, cũng như phục vụ một phần nhu cầu làm việc của các doanh nhân, chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, công nhân, người lao động trong Khu Công nghiệp, Cảng biển và khu điện khí LNG.
1.2. Quy mô dự án: – Quy mô diện tích đất: 64,46 ha. – Quy mô dân số: Khoảng 9.956 dân; – Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và quỹ đất phát triển nhà ở xã hội: + Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm: Đường giao thông; hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng đô thị, hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống ngầm; khu công viên – cây xanh, … + Đầu tư xây dựng các công trình trên đất bao gồm: Nhà đầu tư thực hiện việc phát triển dự án đầu tư xây dựng tại mặt tiền các lô đất tiếp giáp trục đường cảnh quan, trục đường là điểm nhấn của đô thị Cà Ná để xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê trước khi được chuyển nhượng (bao gồm đất ở hỗn hợp 1.218 lô và đất ở liền kề 265 lô, các nội dung về diện tích phân lô, số tầng theo đề xuất dự án tại văn bản số 928/BQLDA-QLDA ngày 27 tháng 9 năm 2021). + Đầu tư các công trình hạ tầng xã hội: Nhà đầu tư thực hiện xây dựng 2 hoàn thành các công trình xã hội (Trường mẫu giáo, Trường tiểu học, Trường trung học cơ sở, Trạm y tế, Khu công viên cây xanh, hồ Thiên Nga, công trình văn hóa, bãi xe) và bàn giao các công trình dân dụng này (trừ nhà liên kế, nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ, nhà biệt thự, công trình hỗn hợp) cho Nhà nước để khai thác và quản lý sử dụng, phục vụ nhu cầu của dân sinh. * Quy mô cụ thể của dự án thực hiện theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Đầm Cà Ná thuộc xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam. Nhà đầu tư thực hiện Dự án có trách nhiệm xác định khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền theo quy định trước khi tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật về xây dựng, đô thị, quy hoạch và đất đai. + Đất xây dựng nhà ở xã hội có diện tích 29.620m2 . * Phương thức thực hiện: Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng công trình Nhà ở xã hội, trừ trường hợp Nhà nước sử dụng diện tích đất này để giao cho tổ chức khác thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. – Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án: + Nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng các công trình Hạ tầng kỹ thuật trên toàn bộ phạm vi dự án và có trách nhiệm liên hệ với Sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương trong việc đấu nối Hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án đảm bảo đúng quy hoạch và đồng bộ hệ thống kết nối. + Nhà đầu tư thực hiện bàn giao cho Nhà nước các công trình Hạ tầng kỹ thuật đã xây dựng hoàn thành của toàn bộ dự án để Nhà nước quản lý, khai thác sử dụng theo quy định.

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: khoảng 4.419.256.963.980 đồng (Chi phí này không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng).
3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cƣ: 71.592.739.100 đồng.
4. Thời hạn, tiến độ đầu tư: 06 năm kể từ ngày được lựa chọn Nhà đầu tư, cụ thể: – Giai đoạn triển khai thủ tục kêu gọi đầu tư là 01 năm: Lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án; tổ chức đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư; tiến hành đàm phán, hoàn thiện và tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng dự án. – Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 1,5 năm. Ưu tiên giải phóng mặt bằng tại khu đất bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án (đất ở giải quyết tái định cư) và tiến độ đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật có tính đến giải pháp thực hiện song song (không phải chờ giải phóng hết mặt bằng trong phạm vi dự án). 3 – Công tác đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, hệ thống cấp ước, thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng đô thị, khu côngviên – cây xanh, hồ nước) thời gian hoàn thành trong 02 năm. Ưu tiên đầu tư xây dựng đồng bộ Hạ tầng kỹ thuật tại khu đất bố trí tái định cư để sớm giải quyết việc bố trí đất ở tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. – Công tác đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc trên đất thời gian hoàn thành trong 1,5 năm, đầu tư xây dựng toàn bộ các công trình Nhà ở xã hội, Trường Mẫu giáo, Trường Tiểu học, Trường Trung học cơ sở, Trạm Y tế, Công viên, cây xanh, hồ nước (hồ Thiên Nga), công trình văn hóa, công trình siêu thị, bãi xe và nhà liên kế, nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ, công trình hỗn hợp sau khi đầu tư hoàn chỉnh các hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu đất.
5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể: – Phía Bắc giáp đường ĐT 701; – Phía Tây giáp cảng cá Cà Ná; – Phía Đông giáp kênh dẫn nước đồng muối Cà Ná; – Phía Nam giáp Khu dân cư hiện hữu Cà Ná.
6. Diện tích khu đất: 64,46 ha.
7. Mục đích sử dụng đất: Thực hiện theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Đầm Cà Ná thuộc xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam.

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự Án Khu Đô Thị Mới Đầm Cà Ná

Tâm điểm Đầu tư

0898 39 39 89
Liên hệ