Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên

Thay đổi lớn nhất của đồ án điều chỉnh quy hoạch là điều chỉnh mục tiêu phát triển của Khu kinh tế Nam Phú Yên, từ đó nhằm chuyển dịch rõ rệt cơ cấu kinh tế của tỉnh Phú Yên.

Đại diện Bộ Xây dựng trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên cho chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Sáng 7-11, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040.

Quyết định do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành ngày 24-10-2023.

Ông Tạ Anh Tuấn – chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên – nói Khu kinh tế Nam Phú Yên là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước. Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc thu hút đầu tư và phát huy những lợi thế to lớn này của Khu kinh tế Nam Phú Yên còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Vì vậy, tỉnh Phú Yên đã nghiên cứu xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040.

Đại diện Bộ Xây dựng trao hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên cho ông Nguyễn Xuân Hùng – trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Phú Yên

Theo chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, thay đổi lớn nhất của đồ án điều chỉnh quy hoạch lần này là điều chỉnh mục tiêu phát triển của Khu kinh tế Nam Phú Yên, từ đó nhằm chuyển dịch rõ rệt cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Theo đó, xác định Khu kinh tế Nam Phú Yên từ khu kinh tế tổng hợp thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa chức năng với trọng tâm là các loại hình công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp gắn với việc phát huy lợi thế cảng biển, tập trung thu hút các ngành công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, năng lượng… vào Khu công nghiệp Hòa Tâm nhằm khai thác tiềm năng cảng Bãi Gốc.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nam Phú Yên được xây dựng, hoàn thiện phù hợp và đồng bộ với đồ án quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Khu kinh tế Nam Phú Yên sau điều chỉnh quy hoạch

Ông Nguyễn Xuân Hùng – trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên – cho hay việc điều chỉnh lần này là thực sự cần thiết và kịp thời, nhằm tìm ra những động lực phát triển trong giai đoạn mới, từ đó đề xuất định hướng quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 mang tính đột phá với chiến lược phát triển nhanh và bền vững.

Tâm điểm Đầu tư

0898 39 39 89
Liên hệ