Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch tại khu vực Cảng biển Liên Chiểu và Làng Vân

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 841/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với khu vực Cảng biển Liên Chiểu và Làng Vân.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại khu vực phía tây bắc của thành phố Đà Nẵng thuộc địa giới hành chính phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu.

Quy mô khu vực nghiên cứu có diện tích khoảng 1.431ha và diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 72ha.

Trong đó, điều chỉnh đất du lịch giảm 56ha; đất cây xanh cách ly giảm 12ha; đất cây xanh sử dụng công cộng giảm 2ha; đất công nghiệp giảm 2ha để chuyển đổi thành đất rừng sản xuất; đất an ninh – quốc phòng tăng 8ha; đất hạ tầng kỹ thuật tăng 11ha; đất kho tàng tăng 3ha.

UBND thành phố Đà Nẵng điều chỉnh khoảng 60ha đất du lịch, đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị thành đất rừng sản xuất đoạn giáp đường đèo Hải Vân và phía bắc của khu vực đất an ninh – quốc phòng để bảo đảm giữ lại khu vực rừng tự nhiên, phù hợp với quy hoạch 3 loại rừng đang được rà soát theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, cập nhật hình dáng của Cảng biển Liên Chiểu và tuyến đường ven biển nối Cảng biển Liên Chiểu được đã được Bộ Giao thông vận tải thống nhất và UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung; tăng diện tích đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật khoảng 7ha và tăng diện tích đất giao thông khoảng 4ha.

Ngoài ra, một phần diện tích đất cây xanh cách ly dọc tuyến đường nối vào Cảng biển Liên Chiểu cũng được cập nhật vào đồ án quy hoạch.

DỰ ÁN CÙNG KHU VỰC