Công khai loạt bản đồ quy hoạch quan trọng của tỉnh Quảng Bình

Trước thềm hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, UBND tỉnh Quảng Bình vừa công bố công khai loạt đồ án quy hoạch quan trọng trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã công bố công khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hàng loạt bản đồ liên quan đến quy hoạch tỉnh.

Trong đó có bản đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn; bản đồ phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng; bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội; bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất; bản đồ tổ chức không gian lãnh thổ du lịch;…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình cũng công khai loạt bản đồ quy hoạch chung đô thị Dinh Mười; quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão; quy hoạch chung đô thị Kiến Giang; quy hoạch chung thành phố Đồng Hới; quy hoạch chung thị xã Ba Đồn; quy hoạch chung thị trấn Nông trường Việt Trung.

Ngoài ra còn có bản đồ quy hoạch quy hoạch chung Khu Kinh tế Hòn La (phê duyệt 2012); quy hoạch chung Khu kinh tế Hòn La (đang điều chỉnh); quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La; quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La (mở rộng); quy hoạch xây dựng KCN Hòn La II; quy hoạch xây dựng KCN Cửa ngõ phía Tây.

Bản đồ quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo; quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm Khu kinh tế của khẩu Cha Lo; quy hoạch xây dựng KCN Bắc Đồng Hới; quy hoạch xây dựng KCN Bắc Đồng Hới (mở rộng); quy hoạch xây dựng KCN Tây Bắc Đồng Hới; quy hoạch xây dựng KCN Tây Bắc Quán Hàu – tổng thể; quy hoạch xây dựng KCN Tây Bắc Quán Hàu – Khu A.

Bản đồ quy hoạch xây dựng KCN Tây Bắc Quán Hàu – Khu B; quy hoạch xây dựng KCN Tây Bắc Quán Hàu – Khu C; quy hoạch xây dựng KCN Tây Bắc Quán Hàu – Khu D; quy hoạch xây dựng KCN Cam Liên; quy hoạch xây dựng KCN Bang (đã phê duyệt); quy hoạch xây dựng KCN Bang mở rộng (đang lập).

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Bình còn công khai bản đồ quy hoạch chung Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng; quy hoạch phân khu đô thị du lịch Phong Nha, trong đó có bản đồ quy hoạch tổng thể, bản đồ phối cảnh, bản đồ sử dụng đất và bản đồ không gian

Dự kiến ngày 25/6 tới đây, UBND tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Bình và Xúc tiến đầu tư năm 2023.

Theo đó, hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Bình và Xúc tiến đầu tư năm 2023 dự kiến diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Đưa Quảng Bình tới gần nhà đầu tư”. Đây là sự kiện quan trọng nhằm công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy hoạch khác.

Đồng thời đây còn là diễn đàn để giao lưu, gặp gỡ và lan tỏa thông tin về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư của tỉnh Quảng Bình đến với cộng đồng các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước

0898 39 39 89
Liên hệ