Chung cư thương mại đường Nguyễn Trọng Trì, Quy Nhơn – Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500

Chung cư thương mại đường Nguyễn Trọng Trì, Quy Nhơn – Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500

1. Tên đồ án:

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chung cư thương mại đường Nguyễn Trọng Trì, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.

2. Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô quy hoạch:

a) Phạm vi, ranh giới khu vực quy hoạch:

Thuộc phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn; giới cận như sau:

  • Phía Bắc giáp: Mương thoát nước;
  • Phía Nam giáp: Sông Hà Thanh;
  • Phía Đông giáp: Sông Hà Thanh;
  • Phía Tây giáp: Đường Nguyễn Trọng Trì.

b) Tổng quy mô diện tích quy hoạch khoảng: 1,1 ha.

3. Tính chất, chức năng và mục tiêu quy hoạch:

  • Quy hoạch xây dựng khu chung cư thương mại nhằm khai thác hiệu quả sử dụng đất, tạo nguồn thu ngân sách tỉnh, hình thành công trình kiến trúc điểm nhấn ven sông.
  • Làm cơ sở để quản lý quy hoạch, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đất đai và các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật:

Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật 01:2016/BXD; các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

  • Các chỉ tiêu sử dụng đất: Đất trồng cây xanh tối thiểu 20%.
  • Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật tối thiểu cần đạt:

+ Phụ tải cấp điện sinh hoạt tối thiểu: 700 W/người
+ Chỉ tiêu cấp nước: Cấp nước sinh hoạt tối thiểu 130 lít/người/ngày.đêm.
+ Chỉ tiêu thoát nước thải sinh hoạt tối thiểu: 0,8 tổng lượng nước sinh hoạt.
+ Chỉ tiêu bãi đỗ xe tối thiểu: 20m2 cho 100m2 diện tích sử dụng căn hộ chung cư (trong đó đảm bảo tối thiểu 6m2 chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ chung cư)

0898 39 39 89
Liên hệ