Cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2 đã giải ngân được hơn 13.600 tỷ đồng

Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng giải ngân gần 3.400 tỷ đồng, tư vấn, quản lý dự án, chi phí khác giải ngân 658 tỷ, công tác xây lắp giải ngân hơn 9.600 tỷ.

Thông tin về tiến độ giải ngân dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 (giai đoạn 2), Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, tính đến nay, tổng vốn đã giải ngân cho dự án đạt hơn 13.600 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch vốn năm 2023.

Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng giải ngân gần 3.400 tỷ đồng (đạt 23%); tư vấn, quản lý dự án, chi phí khác giải ngân 658 tỷ đồng (đạt 51%); công tác xây lắp giải ngân hơn 9.600 tỷ đồng, đạt 33%.

Thời điểm hiện tại, việc giải ngân ở các dự án tương đối chậm. Trong tổng số gần 2.400 tỷ đồng giá trị xây lắp thực hiện được, khối lượng giải ngân mới đạt 391 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 (giai đoạn 2) có tổng chiều dài 729km, đi qua 12 tỉnh, thành phố. 

Lãnh đạo Cục Quản lý đầu tư xây dựng rất lo lắng vể kết quả giải ngân khi 5 tháng đầu năm sản lượng thực hiện các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam mới đạt gần 2.400 tỷ đồng, đạt 2,4% giá trị hợp đồng. Trong khi đó, giá trị cần hoàn thành để đảm bảo mục tiêu giải ngân là rất lớn (năm 2023 cần giải ngân khối lượng xây lắp khoảng hơn 29.000 tỷ đồng).

“Bên cạnh nguyên nhân khách quan như mặt bằng được bàn giao không liên tục, thủ tục cấp mỏ vật liệu đắp (đất, cát) cho nhà thầu khai thác còn vướng mắc, lý do khiến tiến độ triển khai chưa đạt được kỳ vọng còn do một số nhà thầu có tâm lý chờ đủ mặt bằng và có nguồn vật liệu từ cấp mỏ khai thác mới triển khai thi công, chưa chủ động huy động trạm trộn bê tông xi măng để thi công các cấu kiện, dầm cầu, cống”, Cục Quản lý đầu tư xây dựng chỉ rõ.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 (giai đoạn 2) có tổng chiều dài 729km, đi qua 12 tỉnh, thành phố gồm các đoạn: Hà Tĩnh – Quảng Trị 267km; Quảng Ngãi – Nha Trang 353km; Cần Thơ – Cà Mau 109km, có tổng mức đầu tư hơn 146.990 tỷ đồng. 12 dự án thành phần được khởi công ngày 1/1/2023, dự kiến hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.